• Venus New Line 56 sgl

 • Vitrina Bellissima – BLCH 09

 • Vitrina Bellissima – BLCH 13

 • Vitrina Bellissima – BLCH 19

 • Vitrina JGB – RDE 21- 09 (900mm)

 • Vitrina JGB – RDE 21- 14 (1400mm)

 • Vitrine Orizontale pentru Produse Congelate 1500 (mm)

 • Vitrine Orizontale pentru Produse Congelate 2000 (mm)

 • Vitrine Orizontale pentru Produse Congelate 2500 (mm)

 • Vitrine Orizontale pentru Pui Refrigerati – LDG 06 GRAZIA 1200 mm

 • Vitrine Orizontale pentru Pui Refrigerati – LDG 06 GRAZIA 1500 (mm)

 • Vitrine Orizontale pentru Pui Refrigerati – LDG 06 GRAZIA 1700 (mm)